Hvad lægger vi vægt på, når vi læser din ansøgning og dit CV?

I vores screening har vi nogle faste rammer for, hvordan vi udvælger vores kandidater. Disse kan du læse mere om på siden her.

Hvorfor nøjes vi ikke bare med et CV?

Mange virksomheder efterspørger kun et CV i deres ansøgningsproces, men som kandidat i LB vil du opleve, at vi også efterspørger en ansøgning. Dette gør vi fordi, vi ikke kun ansætter et sæt kompetencer, men også et menneske, som vi gerne vil lære at kende, og som kan skabe værdi for andre og for LB Forsikring. 

Derfor kan du også være sikker på, at vi læser din ansøgning og tager den med i vores vurdering, når vi udvælger kandidater til samtale efter ansøgningsfristen. Vi vil nemlig gerne sikre os, at vi også kan skabe værdi for dig som ny medarbejder. 

Denne vurdering kan vi kun foretage ved at lære mere om: 

  • Hvordan du fremstiller dig selv
  • Hvad du lægger vægt på i dit arbejde
  • Hvordan du ser dig selv i stillingen
  • Hvad din motivation er for at søge en stilling hos os. 

En ansøgning, der åbner op for denne dialog, giver et meget bedre grundlag for en god samtale mellem dig som kandidat og den ansættende leder. 

Hvad ser vi gerne, at din ansøgning indeholder? 

  • En kort præsentation af dig selv
  • Hvorfor du har søgt lige netop denne stilling hos os udover, at du har læst et spændende stillingsopslag
  • Hvordan du vil bringe dine faglige og personlige kompetencer i spil i lige netop denne stilling

Hvad skal du ikke inkludere i din ansøgning?

  • Din alder, seksualitet, etnicitet eller eventuelt handicap
  • Gennemgang af dit CV herunder opremsning af faglige kompetencer
  • Generiske afsnit, som du har brugt hos andre virksomheder

Hvad screener vi ikke på? 

Når vi screener vores kandidater kigger vi ikke på alder, køn, seksualitet, etnicitet, handicap eller lignende. 

Det kan ske, at du i rekrutteringsprocessen vil blive spurgt ind til dine lønforventninger. Dette er for at sikre, at der er et gensidigt match på flere parametre, men også for at sikre at hverken din eller vores tid bliver brugt uhensigtsmæssigt. 

Du vil ikke blive valgt fra på din lønforventning uden en afklarende dialog, hvis vi tænker, at du er den rette kandidat til stillingen. 

Faste parametre, som vi vurderer din ansøgning og dit CV ud fra

Det kompetencemæssige match ift. arbejdsopgaverne
Det organisatoriske match
Relevant erfaring og uddannelsesmæssig baggrund
Din motivation for at søge lige netop denne stilling
LB Forsikring A/S
Amerika Plads 15
DK-2100 København Ø
CVR-nr.: 16 50 08 36

Følg os